Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: 21. Yüzyıl Hava İzciliği Programı

İstanbul Üniversitesi, Trakya İzciler Birliği Federasyonu, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hava Kuvvetleri Havacılık Müze Müdürlüğü arasındaki dörtlü protokol çerçevesinde, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde gerçekleştirilen ilk hava izciliği eğitimi tamamlanmıştır.

Hava izciliği, izcilik andı ve töresi doğrultusunda çocuk ve gençler için sağlıklı ve disiplinli bir gelişme ortamı yaratmak, bu ortam içinde onları havacılık bilincine ve sevgisine sahip iyi birer vatandaş olarak yetiştirmek prensibi üzerine kurulmuş, ‘gönüllülük’ ilkesinde yaşam bulan bir harekettir. Türkiye'de İzcilik Federasyonu bünyesinde 1997 yılından itibaren büyük bir hızla hava izci ünitelerinin kurulması ile yeni bir anlayış ve arayışla gelişmiştir.


Bu eğitimde, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün seçtiği 12-16 yaş grubundan 24 çocuğa sekiz hafta boyunca her Cumartesi günü eğitim verilmiştir. Eğitimin ilk günü Havacılık Müzesi’nde, dördüncü günü Atatürk Hava Limanı'nda, kalan günler ise Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde gerçekleşmiştir. Sekiz hafta boyunca hava izcisi adaylarına temel izcilik eğitim ve disiplininin yanısıra, astronomi, meteoroloji, atmosferik olaylar, uzaktan algılama konularında da bilgiler verilmiştir.

Uygun koşulların oluşması halinde hava izciliği eğitimine katkılarımız devam edecektir. 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çocuklarımızla ilgili hassasiyetleri sebebiyle bu sosyal sorumluluk projesi basın-yayın organlarında duyurulmamış ve web sayfalarımızda yer almamıştır. Bu haberde de gene aynı sebeple çocuklarımızın fotoğrafları paylaşılmayacaktır.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü çalışanları, araştırma, eğitim ve bilim-toplum etkinliklerindeki başarılarına bu sosyal sorumluluk projesini de katmış olmaktan dolayı gurur duymaktadır.

Bu çalışmamızda bizleri destekleyen İÜ Rektörlüğüne ve İÜ Fen Fakültesi Dekanlığına teşekkür ederiz.