Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden Yeni Bir TÜBİTAK Projesi

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Araş. Gör. Dr. Özgecan ÖNAL TAŞ’ın yürütücüsü olduğu “Güneş Civarının Kinematik İncelenmesi ve Haritalanması” isimli proje başvurusu TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme programı kapsamında 2018 II. başvuru döneminde kabul edilmiştir.
Projede, yüksek çözünürlük tayfsal gökyüzü tarama programlarından sağlanan tayfsal veriler ile GAIA uydusuyla ölçülen şimdiye dek elde edilmiş en büyük duyarlılığa sahip astrometrik veriler kullanılarak, daha önce bu ölçekte incelenememiş en geniş uzay hacmi içerisindeki farklı Galaktik popülasyonlara ait çeşitli ışıma gücündeki yıldızların kinematik özellikleri, kimyasal özellikleri ve yaşlarının bir fonksiyonu olarak incelenecek; büyük ölçekli Galaktik pertürbasyon kaynaklarının yıldız yörüngeleri üzerindeki etkileri analiz edilecek, çok-boyutlu kinematik haritalar oluşturulacak ve bulgular kemo-dinamik modeller ile sınanacaktır. Üç yıl sürmesi planlanan bu projenin, astrofiziğin en sıcak konularından biri olarak, GAIA çağında Samanyolu’nun yapı, oluşum ve evrimine dair büyük resmin kinematik ayağının derinlemesine incelenmesini mümkün kılması ve krono-kemo-dinamik Galaktik evrim çağı öncesinde bir altyapı oluşturması hedeflenmiştir.Proje Yürütücüsü: Araş. Gör. Dr. Özgecan ÖNAL TAŞ
Proje Ekibi: Prof. Dr. Selçuk BİLİR, Prof. Dr. Serap AK, Dr. Sabiha TUNÇEL GÜÇTEKİN, Araş. Gör. Olcay PLEVNE, doktora öğrencisi Mürvet ÇELEBİ ve yüksek lisans öğrencisi Sibel DÖNER